Tên miền

  10-06-2021

Bảng giá tên miền Việt Nam:

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Phí năm đầu
.vn 295.000 đ 460.000 đ 770.000 đ
.com.vn 295.000 đ 360.000 đ 670.000 đ
.net.vn 295.000 đ 360.000 đ 650.000 đ
.org.vn 160.000 đ 260.000 đ 490.000 đ
.info.vn 160.000 đ 260.000 đ 490.000 đ
.gov.vn 160.000 đ 260.000 đ 490.000 đ
.edu.vn 160.000 đ 260.000 đ 490.000 đ
       
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
Tên miền Tiếng Việt .vn Miễn phí 50.000 đ  
.int.vn 160.000 đ 190.000 đ  

Bảng giá tên miền quốc tế:

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 299.000 đ 250.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.net Miễn phí 299.000 đ 279.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.org Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.info Miễn phí 280.000 đ 280.000 đ
.best Miễn phí 2.299.000 đ 229.000 đ  
.xyz Miễn phí 280.000 đ 29.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
263.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
250.000 đ
.online Miễn phí 850.000 đ 28.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.store Miễn phí 920.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.site Miễn phí 800.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.tech Miễn phí 1.296.000 đ 92.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.fun Miễn phí 452.000 đ 70.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.space Miễn phí 199.000 đ  
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.biz Miễn phí 305.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 1.770.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 711.000 đ 651.000 đ
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.ws Miễn phí 652.000 đ 590.000 đ
.name Miễn phí 235.000 đ 215.000 đ
.tv Miễn phí 829.000 đ 750.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.ca Miễn phí 385.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ 340.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ  
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.in.net Miễn phí 215.000 đ 157.000 đ
.la Miễn phí 888.000 đ 814.000 đ
.solar Miễn phí 1.184.000 đ 1.080.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 711.000 đ 650.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cool Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 740.000 đ 678.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 739.000 đ 2.600.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.180.000 đ 990.000 đ
.camp Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.company Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.center Miễn phí 485.000 đ 440.000 đ
.email Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.solutions Miễn phí 504.000 đ 462.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bike Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.180.000 đ 1.085.000 đ
.guru Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.184.000 đ 1.059.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 2.367.000 đ 2.100.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.club Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.buzz Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 504.000 đ 460.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 474.000 đ 150.000 đ
.dance Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.democrat Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.futbol Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.immobilien Miễn phí 875.000 đ 799.000 đ
.reviews Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.118.000 đ 1.080.000 đ
.moda Miễn phí 740.000 đ 678.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ  
.bar Miễn phí 2.977.000 đ  
.associates Miễn phí 731.000 đ  
.media Miễn phí 731.000 đ  
.lease Miễn phí 1.186.000 đ  
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ  
.toys Miễn phí 1.184.000 đ  
.town Miễn phí 731.000 đ  
.university Miễn phí 1.183.000 đ  
.uk Miễn phí 217.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.attorney Miễn phí 890.000 đ 2.663.000 đ
.audio Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bharat Miễn phí 240.000 đ 220.000 đ
.bid Miễn phí 770.000 đ 705.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ 319.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.capetown Miễn phí 651.000 đ 590.000 đ
.casa Miễn phí 650.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.co.de Miễn phí 270.000 đ 240.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.consulting Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.degree Miễn phí 1.036.000 đ 950.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.durban Miễn phí 650.000 đ 520.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.engineer Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.forsale Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.green Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.haus Miễn phí 739.000 đ 660.000 đ
.help Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.805.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.ink Miễn phí 729.000 đ 650.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ 1.989.000 đ
.jobs Miễn phí 3.550.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 651.000 đ 595.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.lawyer Miễn phí 885.000 đ 809.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ 1.020.000 đ
.luxury Miễn phí 14.180.000 đ 12.520.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.party Miễn phí 711.000 đ 630.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pictures Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.408.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.pub Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.quebec Miễn phí 880.000 đ 800.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.social Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.software Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.tattoo Miễn phí 846.000 đ 567.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ 689.000 đ
.uno Miễn phí 445.000 đ 399.000 đ
.vc Miễn phí 990.000 đ 899.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ 35.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
403.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.wiki Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ 850.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ 805.000 đ
.date Miễn phí 880.000 đ  
.win Miễn phí 667.000 đ  
.com.au Miễn phí 630.000 đ  
.download Miễn phí 770.000 đ  
.life Miễn phí 750.000 đ  
.shop Miễn phí 830.000 đ  
.yoga Miễn phí 675.000 đ  
.com.au Miễn phí 630.000 đ  
.travel Miễn phí 2.870.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 308.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 308.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 308.000 đ  
.fr Miễn phí 570.000 đ  
.run Miễn phí 800.000 đ  
.sale Miễn phí 828.000 đ  
.sex Miễn phí 2.427.000 đ  
.adult Miễn phí 2.427.000 đ  
.adult Miễn phí 2.427.000 đ  
.porn Miễn phí 2.427.000 đ  
.photo Miễn phí 612.000 đ  
.tk Miễn phí 0 đ  
.io      
.casino Miễn phí 3.799.000 đ  
.it Miễn phí 1.000.000 đ  
.cloud Miễn phí 589.000 đ  
.world Miễn phí 740.000 đ  
.express Miễn phí 750.000 đ  
.vip Miễn phí 415.000 đ  
.businesss Miễn phí    
.finance Miễn phí    
.business Miễn phí    
.gifts Miễn phí    
.coupons Miễn phí    
.taxi Miễn phí    
.salon Miễn phí 1.170.000 đ  
.blog Miễn phí 670.000 đ  
.ai      
.kr      

 

490.000 đ

 

Bài viết liên quan

Mẫu website vừa xem

Chưa xem SP nào!
0944643688